stranky o cestovani

Bruggy

Bruggy se nacházejí na severozápadě Belgie přibližně 90 km od Bruselu. Jsou správním a historickým centrem provincie Západní Flandry. Bruggy mají rozlohu 138,4 km² a počet obyvatel se pohybuje kolem 117 tisíc; hustota zalidnění tedy činí 847 obyvatel na km².

Bruggy bývají často označovány jako „Benátky severu“, jelikož jsou protkány sítí kanálů, tvořených řekou Reie. Plavba čluny po městských kanálech je oblíbenou turistickou atrakcí. Kanály rovněž spojují Bruggy s jinými městy, jako např. Gent, Ostende a Zeebrugge.

Historické centrum Brugg bylo roku 2000 zapsáno do Seznamu světového dědictví UNESCO. Jeho podoba se za poslední staletí příliš nezměnila, a proto si uchovalo svůj středověký ráz a architekturu. Nachází se v něm velké množství gotických staveb. Roku 2002 byly Bruggy spolu se španělským městem Salamanca vybrány jako Evropské hlavní město kultury.

Co v Bruggách navštívit:

Centum města

Centrum Brugg je zapsáno na listinu světových památek UNESCO. Atraktivní pro návštěvníky je svou jediněčnou atmosférou Benátek severu. Jádro města je protkáno vodními kanály, přes které je postavenou desítky kamenných mostů. Historické jádro města leží na ostrově obkrouženém kanály, proto je tu nejoblíbenější turistickou atrakcí jízda vyhlídkovou lodí.

Okružní vyhlídková cesta lodí trvá cca 30 minut a stojí 6,5€ na osobu. V provozu jsou od Března do Listopadu každý den od 10:00 do 18:00

  

Náměstí "Markt"

Takřka ve středu historické části města se nachází náměstí Markt. Uprostřed tohoto náměstí se nachází pomník Petera de Conincka a Jana Breydela. V jihovýchodní části Marktu se nachází tržnice Halle, založená roku 1240, jakož i 83 metrů vysoká věž Belfried (Beffroi), která je dominantou náměstí. Východní část náměstí zaujímají Provinciaal Hof (sídlo správních orgánů provincie Západní Flandry) a poštovní úřad. Obě budovy byly postaveny v novogotickém slohu na místě bývalého tržiště se suknem.

Náměstí "Burg"

Druhým důležitým náměstím v Bruggách je Burg. Na tomto náměstí kdysi stála pevnost, která měla chránit město před útoky Normanů. Na východní straně Burgu se nachází Justiční palác (Gerechtshof), vybudovaný v 18. stol. v novogotickém slohu. Dalšími významnými stavbami na náměstí Burg jsou gotická radnice (Stadhuis) ze 14. stol. a bazilika sv. Krve (Basiliek van het Heilig Bloed).

Kostel Panny Marie (Onze-Lieve-Vrouwekerk)

Turisticky nejatraktivnější kostel v Bruggách je kostel Panny Marie (Onze-Lieve-Vrouwekerk), postavený z větší části ve 13. stol. Je známý svou cihlovou věží, vysokou 122 m, která je druhou nejvyšší kostelní věží v Belgii (nejvyšší věž má katedrála v Antverpách, která je o metr vyšší) a zároveň možná nejvyšší cihlovou stavbou v Evropě. V tomto kostele je umístěna velice cenná Michelangelova socha Marie s dítětem.

Groeningse museum

Jedno z nejznámějších muzeí v Belgii. Jsou zde vystavena díla vlámských umělců od 15. století po současnost včetně malířů bruggské školy. Mezi autory vystavovaných děl patří např. Jan van Eyck, Hans van Memling, Gerard David, Rogier van der Weyden a Hieronymus Bosch.

Katedrála St. Salvator

Mostní brány

Kruispoort, Smedenpoort, Ezelpoort, Gentpoort

Užitečné informace a odkazy

Ubytování v Bruggách: http://www.hotels-brugge.org/search/default.asp?id=195&l=1

Stránky o Bruggách v Aj: http://www.visit-bruges.com/monuments.html

stránky o Bruggách v Čj: http://www.flandry.cz/bruggy

Oficiální stránky Brugg (AJ, NJ): http://www.brugge.be

Mapa centra Brugg: http://foto.brugge.be/dl/plattegrond.pdf