stranky o cestovani

Řím

Řím (italsky Roma, přezdívaný též jako Věčné město) je metropolí Itálie oblasti Lazio a provincie Roma. Je jedním z nejstarších měst Evropy, byl založen před více jak 2 700 lety.

Město leží v krajině nazvané Campagna di Roma, 27 kilometrů od Tyrrhénského moře. Protéká jím řeka Tibera. Sedm pahorků, na kterých se město dříve rozkládalo, se nazývá: Kapitol (lat Capitolium, it. Campidoglio), Aventinus, Palatinus, Caelinus, Quirinalis, Viminalis a Esquilinus. Mezi pahorky protékalo ve starověku několik říček tvořících bažiny. Nejznámější bažinou byla Caprea palus u ústí říčky Petronia do Tibery.

Co v Římě navštívit?

Vatikán

je nejmenším nezávislým státem světa (0,44 km², 921 obyvatel) tvořícím enklávu uprostřed Říma. Je sídlem Svatého stolce, nejvyšší autority katolické církve. Zřízením jde o absolutistickou teokracii, v čele tohoto státu stojí římský biskup neboli papež.

 

Vlastní území Vatikánu zahrnuje baziliku sv. Petra a Svatopetrské náměstí s Apoštolským palácem, přiléhajícími budovami a Vatikánskými zahradami. 

Forum Romanum

Forum Romanum bylo v dobách antického Říma centrem všeho dění. Nacházelo se zde mnoho trhů, chrámů, bazilik, vítězných oblouků, ale také místa, kde působili řečníci a politici. V současně době naleznete na Foru Romanu jen ruiny památek pocházejících převážně z doby starověkého Říma, které byly přímým svědkem světových dějin. V blízkosti se nachází Koloseum, Palantinus a Traianovo forum. Celým Forem Romanem také prochází hlavní římská ulice Via Sacra spojující pahorek Kapitol s Koloseem.

   

Koloseum

jsou zbytky velkého amfiteátru uprostřed Říma. V současnosti je to architektonická dominanta města. Koloseum stojí na místě umělého jezera v zahradě Neronova Zlatého domu na konci Fora Romana. Původně sloužil jako amfiteátr a byla to největší budova v Římské říši. Dne 7. 7. 2007 bylo Koloseum zařazeno mezi nových sedm divů světa.

   

Hrad St. Angelo

Andělský hrad dříve též Hadriánovo mauzoleum je monumentální kruhová stavba. Vybudována byla na pravém břehu Tibery mezi lety 135-139, v průběhu věků byla několikrát pobořena, opravena a přebudována. Původně ji nechal vybudovat římský císař Hadrián jakožto rodinné mauzoleum, později sloužila jako papežská pevnost, rezidence a vězení. V současné době v ní sídlí muzeum věnované historii budovy a města Říma.

  

Pomník Vitora Emanuela II

Pomník věnovaný prvnímu krály spojené Itálie Vitoru Emanuelovi II.

  

fontány

Řím se pyšní, a to už od starověku, světově proslulým systémem svých veřejných vodovodů a něj navazující soustavou fontán a kašen, které jsou velkou většinou nejen umělecky velice cenné, ale jsou turisticky velice atraktivní i coby místa vhodná pro relaxaci a odpočinek. Nejznámější římskou fontánou je bezesporu Fontana di Trevi.

Pantheon

Pantheon je chrám v Římě, zasvěcený všem bohům. Patří k nejvýznamnějším a nejzachovalejším antickým chrámům. Stojí na Piazza della Rotonda ve čtvrti Pigna. Chrám nechal postavit Marcus Vipsanius Agrippa roku 27 př. n. l. Dnešní podoba Pantheonu pochází z doby Hadriánovy, který jej dal po požáru v roce 123 přestavět. Centrem chrámu je ohromná aula o stejném průměru a výšce 43 m zakrytá polokulovitou klenbou, v jejímž středu je otvor o průměru 9 m. Na stavbu kupole byl pravděpodobně vůbec poprvé použit beton.

Trajánův trh

Trajánův trh je rozsáhlý komplex rujn, které se nachází přímo naproti kolosea. Byl postaven kolem roku 100 našeho letpočtu a je pojmenován po svém architektu Trajánovi.

Cestiuská piramida

Circus maximus