stranky o cestovani

Ostrov Gotland

Gotland je největší ostrov ve Švédsku a také největší ostrov v Baltském moři, když nepočítáme Sjælland na jeho okraji v Dánském souostroví. Spolu s okolními ostrovy tvoří kraj stejného jména. Hlavní město a přístav je Visby.

Má rozlohu 2 960 km². Dosahuje nadmořské výšky maximálně 83 m. Žije na něm 54 100 obyvatel (1970).

Povrch ostrova tvoří planina tvořená převážně silurskými vápenci. Břehy jsou členité a převislé, především na severozápadě. Nachází se zde krasové formy reliéfu. Klima je mírné, přímořské. Množství srážek je 500 mm za rok. Jehličnaté (smrk) i listnaté lesy zabírají 44 % rozlohy. Vyskytují se zde rašeliniště.

Na začátku našeho letopočtu byl ostrov obydlen germánskými kmeny (název možná pochází od Gótů). Ve středověku byl ostrov a město Visby důležitým obchodním centrem na Baltu. Oficiálně byl součástí Švédska, ale ve skutečnosti byl samostatnou republikou s vlastním právním systémem. V roce 1361 byl obsazen a zpustošen Dány. Po nastolení Brjomsebruského míru v roce 1645 byl navrácen Švédsku. Za první světové války 19. června (2. července) 1915 došlo poblíž ostrova k bitvě mezi ruským a německým vojenským loďstvem.