stranky o cestovani

Lucern

Lucern je město ve Švýcarsku. Je hlavním městem stejnojmenného kantonu a také okresu. Leží na severozápadním konci Lucernské jezero u výtoku řeky Reuss a je hospodářským a kulturním centrem regionu Innerschweiz. Reuss rozděluje Lucern na Staré Město a Nové Město. Nejstarší zakrytý dřevěný most na světě (Kapellbrücke) s vodní věží a Most vetešníků (Spreuerbrücke) spojují Staré Město s Novým. Poloha mezi jezerem a horami (Pilatus a Rigi) je obzvláště malebná a urychlila rozvoj turismu.

Zajímavosti

Historické

Kaplový most s Vodní věží

Jelikož je město rozděleno řekou Reuss, je zde množství mostů, které spojují staré město s novým. Z nich je nejznámější Kaplový most (Kapellbrücke), nejstarší zakrytý dřevěný most o délce 170 m z roku 1332. V roce 1993 zničil požár většinu mostu. Ale protože byl most v 60. letech kompletně renovován a každý jednotlivý dřevěný díl byl zaregistrován, bylo možné ho po požáru znovu vystavět podle původní podoby. Většina třírohých středověkých originálních maleb, jimiž byl most vyzdoben po celé své délce ve štítu, však byly nenávratně zničeny. V prostředku mostu se nachází symbol Lucernu, Vodní věž s osmibokým půdorysem. Most, stejně jako věž tvořily součást městských hradeb. Proto jsou dřevěné trámy ze strany vodní věže o něco výš.

  

Staré Město

 

Spreuerbrücke

Museggská zeď a Museggské věže

Lví pomník podle Bertel Thorvaldsen

Svatomatoušský kostel je významnou ukázkou Novogotika

Jezuitský kostel je nejstarší veliký barokní kostel ve Švýcarsku

 

Hofkirche je nejvýznamnější církevní stavba švýcarské renesance

Gotthardgebäude je nejreprezentativnější novorenesanční stavbou Kantonu Lucern

Moderní architektura

Kulturní a kongresové centrum Lucern (KKL) francouzského architekta Jeana Nouvela (1999), přímo na břehu jezera

Nádraží od architektů Ammann + Baumann, a hlavní průčelí spoluvytvářel i Santiago Calatrava (1991)

The Hotel, hotel s restaurantem a barem na Sempacherstrasse 14 postavil také Jean Nouvel

 Schönbühl obytný věžák od Alvara Aalta (1965-1968)

Zajímavosti v okolí Lucernu

Pilatus: někdejší Pilátské jezero na domovském kopci nad Lucernem mělo podle jedné báje být místem posledního odpočinku Piláta Pontského a proto byl výstup na horu ve středověku přísně zapovězen. Dnes je hora ztékána turisty z obou stran. Z alpské strany nejstrmější zubačkou na světě a z Lucernské strany Panoramatickou kabinkovou lanovkou a visutou lanovkou. Příjezd od Lucernu: Bus č. 1 do 15 min. ke stanici „Pilatus“, poté 5 min. pěšky k dolní stanici Pilatus Bahnen.

  

Rigi: „Královna hor“ s první horskou železnicí Evropy.